Access Bars

Access Bars

Access Bars je energetická masáž hlavy, která pomáhá uvolnit bloky vzniklé strachem, stresem a nedůvěrou ve svůj potenciál.

Každý člověk má v sobě uloženy myšlenky, emoce, obavy, přesvědčení, které následně směřují jeho životní kroky. Byli jsme vychování v dualitě, která vidí hodnoty v rozlišování dobra a zla, co je správné, za co budeme souzeni a odsouzeni, jak máme žít, myslet, mluvit a jednat, abychom nebyli okolím a hlavně sebou hodnoceni.
Všechny bolesti a traumata se pak ukládají v těle v podobě energetických bloků. Toto léčení pomáhá bloky rozpustit.
Je mnoho cest a způsobů, jak pracovat se svými myšlenkami, emocemi a pocity, jak se učit žít v přítomnosti, nehodnotit, naučit se přijímat a postupně se dostávat k Jednotě.

Při této terapii se klient uvolní a nemusí nad ničím přemýšlet, rozebírat své problémy. Vše se děje na energetické úrovni a tím pádem se pracuje s energetickým tělem.
Prvotní výsledky terapie klient pocítí na fyzické úrovni úlevou a klidem. Ve fyzickem i mentálním těle, které je po terapii nezatížené myšlenkami a stresem, se spustí ozdravné procesy a následně je díky „vypnuté hlavě“ dán klientovi prostor vytvořit si příznivější prostředí pro spokojenější vnímání všech podnětů a utváření si vlastní, lepší reality.

Metodu Access Bars osobně vnímám jako významného a vítaného pomocníka na této cestě, protože probíhá automaticky, bez spolupráce klienta – tedy kromě toho, že přijde na terapii, uloží a uvolní se :) Při terapii se nepovídá.
Jednotlivé body uvoňují fyzické i mentální bloky, pomáhají vypnout zažité programy a tím pádem mají vliv na fyzické i psychické zdraví.
Access Bars nabízím ideálně jako úvodní část mé Intuitivní terapie, dále jako součást jakékoliv jiné terapie, masáže či samostatně.